Školení řidičů

Provádíme školení řidičů tzv. referentů. O absolvování školení vystavíme osvědčení a protokol o školení.